GDPR

Because quality Matters ... Resulta.

Veškeré nakládání s osobními údaji je prováděno v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

Správce osobních údajů

Společnost Resulta Entero se sídlem Strojírenská 260/14, Praha – Zličín, 155 21, IČO 28617045, zapsána v obchodním rejstříku vedeného u MS v Praze, oddělení C, vložka 179760.

Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů je Bohumil Suttner.

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje získáváme od našich zákazníků.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje zákazníka za účelem poskytnutí služby, o kterou zákazník projevil zájem.

Kategorie osobních údajů

Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.

Doba zpracování a archivace

Trvá po dobu platnosti smlouvy/objednávky a dle zákonných požadavků na dobu uchování účetních záznamů.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům. Nadále máte právo požadovat jejich opravu, vymazání, případné omezení zpracování nebo můžete žádat přenositelnost údajů. Nadále máte právo vznést námitku proti zpracování či stížnost u dozorového úřadu.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů pište na e-mail info@resulta.cz .